برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-24-f562de7-1

یافتن آسیبدیدگی در تیر و میله بهروش انتشار موج با استفاده از المانهای محدود طیفی محمد صادق اسکندرجوی و عبدالحسین بغلانی* دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز (دریافت مقاله: ١6/٠6/١٣٩٣ – دریافت ادامه مطلب…